Välj en sida

Vi söker en pastor/föreståndare

som är redo att engagera sig i alla delar av vår verksamhet med en särskild tonvikt på arbetet med barn/ungdomar.

Om dig

Som pastor/föreståndare i en liten församling får Du möjligheter till ett omväxlande engagemang i alla delar av verksamheten. Just nu känner vi ett särskilt behov av stöttning och hjälp i arbetet med barn, ungdomar och unga familjer. Det finns engagerade ledare i alla delar av vår verksamhet. Vi värdesätter ett utåtriktat förhållningssätt för kontaktskapande i samhället. Vi ser också att Du värdesätter ett ekumeniskt samarbete med kringliggande församlingar. Vi förutsätter en klassisk bibeltrogen förankring.

Om oss

Vi är en församling på ca 60 medlemmar i en tätort med ca 300 invånare och en levande landsbygd. Vi ligger utmed E4 mellan Jönköping och Värnamo med mycket goda förbindelser åt båda håll. Vi har en bred verksamhet med gudstjänster, bönesamlingar, dagledigträffar och inte minst barn och ungdomsverksamhet. Gudstjänsterna brukar samla omkring 30-35 personer, dagledigträffarna ca 60-80 personer och vi har en grupp för de mindre barnen med ca 20 barn och en för de lite äldre barnen och tonåringarna. Vi har ett mycket gott samarbete med kringliggande församlingar, SAM, Pingst och Sv.kyrkan och vi värdesätter detta ekumeniska samarbete. Församlingen är medlem i Pingst FFS och trossamfundet Pingst FFS.

Församlingen äger en villa i direkt anslutning till kyrkan och denna är hyresledig för vår blivande pastor.

Församlingens vision lyder: ”I Klevshults Pingstförsamling finns plats för alla i bygden att uppleva Gudsnärvaro genom Jesus Kristus och varm medmänsklighet.”

Om tjänsten

Tjänsten är på 60%.

Kontakt och Ansökan

Kontakta vår ordförande Börje Gustafsson 070-578 45 23 för mer information.

Hemsida: www.klevshultpingst.se

Adress: Mogatan 3, 56892 Skillingaryd, Vaggeryds kommun, Jönköpings län, Småland