Välj en sida

Studie- och yrkesvägledaren på Vinga folkhögskola har ett brett uppdrag, och ofta har SYV:aren rollen av att vara den som representerar skolan, på flera olika nivåer och i olika sammanhang.

Uppdraget spänner över flera olika arbetsområden så som studie- och yrkesvägledning individuellt och i grupp, representation och deltagande i nätverk som berör skola och arbetsliv samt ansvar över en studiemotiverande kurs med nära samarbete med arbetsförmedlingen.

Erfarenheter och egenskaper som efterfrågas är:

 • förmågan att föra utvecklande, och ibland utmanande, samtal. Att kunna vägleda på ett bra och realistiskt sätt, och att hjälpa deltagarna att sätta mål och delmål för sina studier och sitt kommande yrkesliv.
 • inblick i hur det svenska samhället fungerar när det kommer till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och andra myndigheter.
 • entusiasm och drivkraft till att regelbundet ta nya kontakter och skapa nätverk med olika professioner och instanser i samhället, dels för att bidra till att skolan utvecklas och förstärks, dels för att lyfta fram Vinga folkhögskola bland alla vuxenutbildningar som finns i Göteborg.
 • viljan att hela tiden utvecklas och lära sig nytt, och förmågan att leta fram den kunskap som man känner att man saknar.
 • förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt och att kunna arbeta på ett lösningsorienterat sätt i relation till deltagare och övrig personal.

Relevant utbildningsbakgrund kan vara:

 • Studie- och yrkesvägledare
 • Socionom
 • Lärare
 • Specialpedagog

Arbetsuppgifter, exempelvis:

 • studiesamtal / vägledning samt skriva studieplaner.
 • kontakt och nätverk med arbetsförmedling, kommunens.
 • kompetenscentrum, andra SYV:are samt andra instanser..
 • marknadsföra skolan på olika mässor och utbildningsdagar
 • hålla i studiebesök och informationsträffar gällande studier på skolan.
 • huvudansvar för deltagare på en studiemotiverande kurs (SMF).
 • undervisning inom områden så som arbetsliv och studiemotivation.
 • delaktig i skolans Hälsoteam, med fokus att vara stöd för deltagare och lärare.

Vinga folkhögskola har en tydlig kristen profil och en förutsättning för tjänsten är att du delar den kristna tron och skolans värderingar.

Kontakt och Ansökan

Miriam Ås, Rektor, [email protected], 0708-77 88 2

Adress: Anders Personsgatan 18, 41664 Göteborg